Mikä on HeaRt?

YKSINKERTAISUUS

Kaikki sai alkunsa vuosien saatossa kertyneistä kokemuksista ja huomioista, kuinka monet henkilöstöön liittyvät asiat toistuvat päivästä toiseen, yrityksestä toiseen ja kulttuureista toisiin samanlaisina kysymyksinä ja ratkaisuina arjesta. Kaikessa oli nähtävissä selkeä taustalla oleva punainen lanka: perusasiat hoituvat yksinkertaisilla vastauksilla ja toimintaohjeilla. Miksi niistä edes tarvitsisi tehdä sen monimutkaisempia? Albert Einstein on asian kiteyttänyt hyvin: Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi.

JALOSTUMINEN

Punaisen langan löytäminen, asioiden yksinkertaistaminen edellyttää vuosien kokemusta ja vankkaa ammattitaitoa taustalle. Havaitsimme, että myös globaalista näkökulmasta 80 %:a henkilöstöasioista toistaa itseään kulttuurista riippumatta samankaltaisina. 20 %:a sisältää paikallista erityisosaamista esimerkiksi työsuhdejuridiikan osalta. Lähdimme jalostamaan tätä 80 %:a ja jalostimme tiimimme vuosien kokemuksen ja osaamisen HeaRt-sovellukseen käyttäjien avuksi. Mukana tiimissä on ollut juristeja, johtajia, globaalia HR-työtä tehneitä henkilöitä, HR-johtajia ja HR-alan ammattilaisia monipuolisella kokemuksella.

HYVINVOINTI

Uskomme, että henkilöstön hyvinvointi tarvitsee yrityksiin tuekseen vahvan henkilöstötyön perustan. Vahva perusta muotoutuu muun muassa sillä, että perusasiat tehdään hyvin ja joutuisasti. Kun arkiset perusasiat hoituvat vaivatta ja ammattimaisesti, aikaa jää myös muulle kehittämiselle, motivoinnille, innostamiselle ja liiketoiminnan edistämiselle. Usein sanotaan, että johto ja esimiehet ovat avain henkilöstön hyvinvointiin ja näin se varmasti onkin, mutta tästäkään ei tarvitse tehdä liian monimutkaista, hoidetaan perusasiat kuntoon ja henkilöstö on tyytyväinen!

TERVEYS

Kun valitsimme teknologista kumppania HeaRt-sovelluksemme, oli meillä yksi taustalla oleva kehitysidea: voisiko työterveysasiat ja HR-asiat yhdistää niin, että nämä kaksi osa-aluetta eivät enää olisikaan toisistaan erillisiä vaan harmoninen kokonaisuus? Näiden kahden teeman yhdistäminen on kaikissa yrityksissä mutkikasta, vaikka tavoitteena on yksi ja sama asia: pidetään henkilöstön työkykyisenä työssä ja terveenä. Kumppaniksemme valikoitui Klinik Healthcare Solutions Oy. Klinik on ollut mullistamassa Suomea ja muita maita terveysasioissa. Heidän sovelluksensa tekee helpoksi terveydenhoidon, sillä myös tällä alueella useat vaivat toistuvat ja moniin tilanteisiin on löydettävissä yksinkertaiset hoito-ohjeet. Sovellusta käyttämässä terveyskeskukset eivät ruuhkaudu ja ihminen oppii itse ensin hoitamaan itseään. Tätä kehitysideaa viemme eteenpäin sovelluksen seuraavassa vaiheessa!